Trzecie spotkanie związane z realizacją projektu RIGRID


W dniach 12 – 13 kwietnia odbyło się trzecie spotkanie związane z realizacją projektu RIGRID. Członkowie konsorcjum realizującego projekt spotkali się w Warszawie na Politechnice Warszawskiej, w siedzibie jednego z członków konsorcjum – Instytutu Elektroenergetyki PW.

Pierwszy dzień spotkania został podzielony na dwie sesje. W sesji przedpołudniowej omówiono zadania realizowane przez poszczególnych partnerów w ramach pakietu WP2 ‘Opracowanie planu generalnego’. Rozmowy dotyczyły zagadnień technicznych, ekonomicznych oraz społecznych odnoszących się do mikrosieci niskiego napięcia na obszarach wiejskich. Szczegółowo omówione zostały m.in. program komputerowy do projektowania optymalnych struktur mikrosieci nn, proponowany algorytm optymalnego sterowania pracą mikrosieci, a także zagadnienia ekonomiczne, społeczne i biznesowe związane z projektowaniem i eksploatacją mikrosieci oraz instalacji pilotażowych. W ramach popołudniowej sesji spotkania, członkowie konsorcjum zwiedzali laboratoria naukowo – dydaktyczne Zakładu Elektrowni i Gospodarki Elektroenergetycznej oraz Zakładu Sieci i Systemów Elektroenergetycznych, wchodzących w skład Instytutu Elektroenergetyki PW.

Drugiego dnia spotkania omówiono zadania realizowane przez poszczególnych partnerów w ramach pakietu WP3 ‘Wdrożenie interaktywnego narzędzia do projektowania infrastruktury energetycznej i instalacja demonstracyjna’. W szczególności dyskusji poddano projekt i program badań stanowiska laboratoryjnego, przewidzianego do budowy przez pracowników Instytutu Elektroenergetyki PW, oraz założenia dotyczące budowy i funkcjonowania instalacji demonstracyjnej na terenie gminy Puńsk, przygotowywanej przez firmę Electrum. Została przedstawiona  również przez Instytut Fraunhofera IFF koncepcja interaktywnego narzędzia do planowania infrastruktury energetycznej na obszarach wiejskich, która będzie miała charakter modularny, uwzględniający aspekty techniczne, ekonomiczne i społeczne. Europejski Instytut Miedzi zaprezentował materiały prasowe, w tym wideo przedstawiające ideę projektu RIGRID, a także aktualne infromacje na stronie internetowej projektu.

Na zakończenie spotkania członkowie konsorcjum ustalili harmonogram dalszych prac związanych z realizacją projektu RIGRID oraz zaplanowali datę i miejsce następnego spotkania projektowego.

Email this to someoneShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPrint this page

Możliwość komentowania została wyłączona.

Partner serwisu


Leonardo-ENERGY

Leonardo-ENERGY

www.Leonardo-ENERGY.pl