Projekt RIGRID został zaprezentowany na 12 Międzynarodowej Konferencji Naukowo – Technicznej „Postępy Elektrotechniki Stosowanej”


Mgr inż. Łukasz Rokicki podczas prezentacji referatu

Mgr inż. Łukasz Rokicki podczas prezentacji referatu

W dniach 25 – 30 czerwca 2017 roku projekt RIGRID został zaprezentowany na 12 Międzynarodowej Konferencji Naukowo – Technicznej „Postępy Elektrotechniki Stosowanej” w Kościelisku. Głównym celem konferencji było przedstawienie aktualnych problemów dotyczących szeroko pojętej elektrotechniki, integracja oraz wymiana doświadczeń środowisk naukowych.

Konsorcjum RIGRID reprezentowane było przez mgr. inż. Łukasza Rokickiego, pracownika Instytutu Elektroenergetyki Politechniki Warszawskiej. Podczas konferencji zaprezentowany został referat pt. „Optymalne sterowanie pracą mikrosieci niskiego napięcia na obszarach wiejskich, w oparciu o logikę sterowania scentralizowanego”. W trakcie swojego wystąpienia Ł. Rokicki przedstawił:

  • ogólną charakterystykę mikrosieci niskiego napięcia,
  • założenia dotyczące opracowanego algorytmu optymalnego sterowania pracą mikrosieci,
  • proponowane kryteria optymalizacyjne i towarzyszące im warunki ograniczające,
  • schematy blokowe opracowanego algorytmu optymalnego sterowania pracą mikrosieci,
  • założenia dotyczące sposobu implementacji opracowanego algorytmu sterowania pracą mikrosieci.

Prezentacja Pana Łukasza Rokickiego spotkała się z dużym zainteresowaniem ze strony uczestników konferencji. W trakcie dyskusji mgr inż. Ł. Rokicki odpowiadał na pytania dotyczące możliwości rozwoju koncepcji mikrosieci w Polsce, a także możliwych do zastosowania technologii wytwarzania i magazynowania energii elektrycznej.

Email this to someoneShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPrint this page

Możliwość komentowania została wyłączona.

Partner serwisu


Leonardo-ENERGY

Leonardo-ENERGY

www.Leonardo-ENERGY.pl