O projekcie


Zintegrowane planowanie instalacji odnawialnych źródeł energii oraz elastycznej konsumpcji, przy uwzględnieniu czynników technicznych, ekonomicznych i społecznych jest głównym wyzwaniem podczas tworzenia koncepcji regionalnych sieci Smart Grid. Ogólnym celem projektu RIGRID jest opracowanie i przetestowanie narzędzi do optymalnego planowania i zarządzania energią i infrastrukturą na obszarach wiejskich.  Dodatkowym celem jest rozwój nowoczesnych strategii zarządzania infrastrukturą elektroenergetyczną w celu zwiększenia efektywności jej pracy (w Niemczech i Polsce). Oczekuje się również wzrostu niezawodności zasilania, zmniejszenia śladu węglowego i wzrostu widoczności władz lokalnych, zachęcając nowych inwestorów do rozwijania lokalnych ekologicznych sieci inteligentnych i tworzenia nowych miejsc pracy.

Projekt RIGRID będzie realizowany w dwóch regionach o charakterze wiejskim, w Polsce i w Niemczych, różniących się infrastrukturą oraz klimatem, lecz o podobnych problemach wynikających z wiejskiego charakteru miejsc.

general_project

Główne cele
Projekt RIGRID realizuje założenia międzynarodowej inicjatywy ERA-Net Smart Grid Plus poprzez opracowanie metodologii, narzędzi i instalacji demonstracyjnych Smart Grid biorąc pod uwagę trzy aspekty:

  • Technologiczny: Optymalna praca systemu elektroenergetycznego oraz integracja nowych komponentów muszą przebiegać przy zapewnieniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa zasilania. Maksymalna integracja odnawialnych źródeł energii pozwala na generację bezemisyjną. Nowoczesna struktura sieci oraz strategie zarządzania umożliwiają poprawę niezawodności pracy sieci, lub, co najmniej, zachowanie jej na wysokim, niezmienionym poziomie oraz utrzymane parametrów jakości energii w dozwolonych granicach.
  • Rynkowy: Poprzez liberalizacje rynku energii, integracja nowych, inteligentnych technologii oraz udział w rynku nowych podmiotów mogą się przyczynić do wzrostu oferty korzystnej energii elektrycznej dla odbiorców końcowych. W wyniku nowych osiągnięć i zrealizowanych instalacji będą pojawiały się nowe miejsca pracy.
  • Społeczny: Realizacja inwestycji OZE na obszarach wiejskich otworzy nowe możliwości rozwoju dla mieszkańców, zachęcając ich do pozostania w regionie. RIGRID może przełamać bariery socjoekonomiczne i porawić akceptację społeczną OZE jak również zachęcić ludzi do osiedlania się w docelowych gminach. Ponadto nowoczesne, zrównoważone i ekologiczne inicjatywy mogą przyczynić się do tworzenia atrykcyjnych turystycznie „zielonych” regionów.

RIGRID jest prowadzony przez międzynarodowe, interdyscyplinarne konsorcjum z Niemiec i Polski, składające się z instytucji badawczej, uniwersytetu, przemysłu, centrum promocyjnego i lokalnych gmin. W zespole współpracują inżynierowie, informatycy i naukowcy.

WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH PROSIMY O KONTAKT

Email this to someoneShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPrint this page

Partner serwisu


Leonardo-ENERGY

Leonardo-ENERGY

www.Leonardo-ENERGY.pl