Uczestnicy konsorcjum


Konsorcjum RIGRID zrzesza instytucje z Polski i Niemiec. Zostało powołane w celu realizacji założeń projektu.

W skład konsorcjum wchodzą:

Fraunhofer IFF, który jest częścią Fraunhofer Gesellschaft, wiodącej instytucji badawczej w Europie. Zespół Process and Plant Engineering Business Unit i Virtual Interactive Training IFF przewodził lub brał udział w wielu krajowych i międzynarodowych projektach R&D, np. program niemieckich energetycznych regionów modelowych (RegModHarz, Harz.E.EMobility), FP7 (Web2Energy), ViERforES. IFF współpracuje z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami (wybrane): Mandat 11/490, IEEE C37.118, TC8/WG 6, ISO/IEC 15118 PT6, CRIS, VDE ETG SC Task Force, DKE AK STD 1911.0.2 Use Cases. Członkowie zespołu IFF publikują w krajowych i zagranicznych periodykach naukowych i biorą udział w konferencjach (VDE, IEEE PES GM).

Electrum sp. z o.o. tworzy i realizuje projekty inwestycyjne i technologiczne na potrzeby energetyki  i przemysłu. Zrealizowało kilka projektów współfinansowanych przez UE, np. utworzenie centrum projektowego automatyki i energetyki, opracowanie i implementacje oprogramowania B2B, utworzenie laboratorium wraz z infrastrukturą techniczną. Electrum przeprowadziło kilka projektów rozwojowych, np. system zarządzania energią z oprogramowaniem opartym na chmurze, wewnętrzny system IT do komunikacji między pracownikami, magazynowanie i wymiana danych. Electrum posiada szerokie portfolio w dziedzinie energetyki i automatyki, między innymi zainstalowane 550MW mocy w 13 farmach wiatrowych, ponad 30 podstacji WN/SN oraz kilkadziesiąt budynków przemysłowych i usługowych.

Instytut Elektroenergetyki Politechniki Warszawskiej (WUT–IEPE) to zespół z doświadczeniem w badaniach naukowych dla różnych przedsiębiorstw z sektora elektroenergetycznego. WUT-IEPE brał udział w licznych projektach naukowych, np. „Analiza stanów pracy sieci dystrybucyjnej niskiego napięcia z rozproszonymi źródłami energii”, finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Część członków zespołu było współautorami monografii „Mikrosieci niskiego napięcia” opublikowanej przez Politechnikę Warszawską w 2013 roku i współfinansowanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ze środków przeznaczonych na promocję działalności naukowej.

Europejski Instytut Miedzi (EIM) jest spadkobiercą i kontynuatorem 20-letniego dorobku działalności Polskiego Centrum Promocji Miedzi, należącego (programowo i finansowo) do struktur European Copper Institute z siedzibą w Brukseli. Posiada bogate doświadczenie w zakresie promocji technologii i innowacji oraz kampanii komunikacyjnych.

Harz-Regenerativ-Druiberg (HRD) razem z miejscowością Dardesheim ma wiedzę na temat dobrych praktyk w zakresie zrównoważonych, przyjaznych środowisku rozwiązań energetycznych oraz aktywności inwestorów i społeczności lokalnej w regionach wiejskich.

Regenerativ Kraftwerke Harz (RKWH) posiada wieloletnie doświadczenie w dostarczaniu energii ze źródeł odnawialnych.

Email this to someoneShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPrint this page

Partner serwisu


Leonardo-ENERGY

Leonardo-ENERGY

www.Leonardo-ENERGY.pl