Energia z OZE akceptowana przez większość Litwinów


Aż trzy czwarte Litwinów jest za tym, aby w przyszłości zapotrzebowanie na energię i ciepło było w większości zaspokajane z energii produkowanej z OZE. W tym kontekście dobrym pomysłem będzie wykorzystanie w przyszłości narzędzi opracowanych w ramach projektu RIGRID, realizowanego w dodatku przy granicy z Litwą.

Przegląd Energetyczny Litwy podał, że  większa część mieszkańców Litwy, bo aż 75 proc., zgadza się z zapisanym w projekcie Narodowej strategii energetycznej celem, który zakłada, że w przyszłości zapotrzebowanie kraju w energię i ciepło będzie w 80 proc. zaspokajane z energii produkowanej z OZE. W dodatku 40 proc. respondentów zgodziłoby się płacić więcej za tak wyprodukowaną ą energię w porównaniu do energii pochodzącej z innych źródeł. Wschodni sąsiad Polski coraz mocniej stawia na zaopatrzenie w energię elektryczną z własnych źródeł wytwórczych ze stopniowo wzrastającym udziałem energetyki odnawialnej.

Rozwój instalacji OZE na Litwie może być okazją do przetestowania w przyszłości rozwiązań powstałych w ramach projektu RIGRID. Opracowane w projekcie RIGRID narzędzie do optymalnego monitorowania i sterowania infrastrukturą energetyczną  pozwoli racjonalnie planować nowe instalacje OZE na terenach wiejskich (uwzględniając zarówno aspekty techniczne i ekonomiczne danej lokalizacji, jak i aspekt społeczny). Tym bardziej, że RIGRID realizowany jest na terenie gminy Puńsk, tuż przy granicy z Litwą. Tak więc interaktywne narzędzie jest testowane na obszarze o ukształtowaniu i charakterze bliskim terenom Litwy.

WIĘCEJ INFORMACJI

Email this to someoneShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPrint this page

Możliwość komentowania została wyłączona.

Partner serwisu


Leonardo-ENERGY

Leonardo-ENERGY

www.Leonardo-ENERGY.pl