Demonstrator RIGRID w Puńsku


Jednym z wyników projektu RIGRID będzie instalacja demonstracyjna w gminie Puńsk. Opracowane algorytmy, metody i system telemetryczny zostaną zintegrowane w jedno, interaktywne narzędzie planowania infrastruktury energetycznej, wspierające jej optymalną strukturę i pracę na obszarach wiejskich. W celu uzyskania optymalnej strategii pracy sieci, użyte będą nowoczesne komponenty komunikacyjne, serwer danych, serwer usług, moduły alarmowania, raportowania i wizualizacji  służące centralnemu i rozproszonemu monitorowaniu i kontroli.

Instalacja będzie mogła pracować w dwóch trybach. W pierwszym decyzje regulacyjne są podejmowane przez centralny sterownik, a następnie sygnały sterujące wysyłane do lokalnych, umieszczonych przy mikroźródłach, magazynach energii i kontrolowalnych odbiorach, sterowników, używając sieci komórkowej. Inna metoda sterowania rozproszonego zakłada, że lokalne sterowniki są wyposażone w odpowiednie algorytmy i komunikują się ze sobą podejmując na tej podstawie aktywności regulacyjne. W obu przypadkach system pełni nadrzędną rolę dostarczając sygnałów zwrotnych w formie raportów, trendów i dalszej analizy oraz pozwala operatorowi zmieniać parametry algorytmów.

Instalacja w Puńsku aktualnie składa się z:

punsk1

  • oczyszczalni ścieków  (pobór 20kW mocy),
  • instalacji PV (40 kW), 
  • generatora diesel (30kW).

Schemat docelowej instalacji demonstracyjnej w Puńsku przedstawiono poniżej.

punskdemo3
 
 
 
 

punskdemo2

Email this to someoneShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPrint this page

Partner serwisu


Leonardo-ENERGY

Leonardo-ENERGY

www.Leonardo-ENERGY.pl