Trzecie spotkanie ERA-Net SG +


W dniach 7-9 czerwca 2017 r. odbyło się coroczne spotkanie ERA-Net SG + w Bukareszcie. Przedstawiciele EU, agencji finansujących, zespół zarządzajacy i wsparcia oraz 31 projektów ERA-Net SG + spotykało się po raz trzeci.

Wydarzenie to dostarczyło szerokiego spektrum informacji na temat inicjatywy ERA-Net SG +. Na wstępie odbyło się oficjalne rozpoczęcie projektów w ramach 2-giej rundy ERA-Net SG +. Dla projektów z pierszej tury, w tym RIGRID, zosały przedstawione sprawozdania roczne za 2016 r. oraz ich indywidualna ocena wraz z praktycznymi i merytorycznymi poradami. Przeprowadzono również szkolenie komunikacyjne, a także przedstawiono informacje jak używać i pracować z platformą Expera celem dzielenia się wiedzą w ramach ERA-Net SG +. Podczas spotkania grup roboczych zgromadzono doświadczenia i wiedzę ekspercką w dziedzinie inteligentnych sieci elektroenergetycznych w pięciu grupach tematycznych.
Ponadto ogłoszono program 3-ciej fazy inicjatywy ERA-Net SG+, jej cele, kryteria kwalifikacji i harmonogram składania wniosków.

Email this to someoneShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPrint this page

Możliwość komentowania została wyłączona.

Partner serwisu


Leonardo-ENERGY

Leonardo-ENERGY

www.Leonardo-ENERGY.pl