• Zintegrowane planowanie instalacji odnawialnych źródeł energii

O projekcie RIGRID


O projekcie RIGRID

Zintegrowane planowanie instalacji odnawialnych źródeł energii oraz elastycznej konsumpcji, przy uwzględnieniu czynników technicznych, ekonomicznych i społecznych jest głównym wyzwaniem podczas tworzenia koncepcji regionalnych sieci Smart Grid. Ogólnym celem projektu RIGRID jest opracowanie i przetestowanie narzędzi do optymalnego planowania i zarządzania energią i infrastrukturą na obszarach wiejskich.

Dodatkowym celem projektu RIGRID jest rozwój nowoczesnych strategii zarządzania infrastrukturą elektroenergetyczną w celu zwiększenia efektywności jej pracy (np. w Niemczech i Polsce). Oczekuje się również wzrostu niezawodności zasilania, ograniczenia emisji CO2 i wzrostu widoczności władz lokalnych, zachęcając nowych inwestorów do rozwijania lokalnych ekologicznych sieci inteligentnych i tworzenia nowych miejsc pracy.

WIĘCEJ

YT

Aktualności


Energia z OZE akceptowana przez większość Litwinów

15 marca 2018

Aż trzy czwarte Litwinów jest za tym, aby w przyszłości zapotrzebowanie na energię i ciepło było w większości zaspokajane z energii produkowanej z OZE. W tym kontekście dobrym pomysłem będzie…
WIĘCEJ

Modelowe przykłady działalności instalacji demonstracyjnej

6 marca 2018

Realizowany w Puńsku projekt RIGRID przechodzi fazę zaawansowanych testów instalacji demonstracyjnej. W ramach opracowanego interaktywnego narzędzia sprawdzane są obecnie różne robocze scenariusze. Członkowie konsorcjum – Electrum wraz z Politechniką Warszawską…
WIĘCEJ

Uruchomienie roboczej wersji instalacji demonstracyjnej

17 listopada 2017

Zaplanowana w ramach projektu RIGRID instalacja demonstracyjna już działa w Puńsku. Rozpoczęły się jej pierwsze testy, wciąż trwają też prace nad oprogramowaniem. Pod koniec października do Puńska trafił sprzęt będący…
WIĘCEJ

Nadchodzące wydarzenia


Nadchodzące wydarzenia

Nadchodzące wydarzenia

Wizytacja demonstratora w Puńsku

[FM_form id="1"]

Partnerzy


This project has received funding in the framework of the joint programming initiative ERA-Net Smart Grids Plus, with support from the European Union’s Horizon  2020 research and innovation programme.